Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Liniewo
Menu góra
Strona startowa Gmina Liniewo Wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wnioski do pobrania, bieżące, menu 111 - BIP - Urząd Gminy Liniewo ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

 • Referat finansowy:

INFORMACJE I DEKLARACJE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019 r.

 

Deklaracje osoby prawne

dl-1 Deklaracja podatek leśny

dn-1 Deklaracja podatek od nieruchomości

dr-1 Deklaracja podatek rolny

zdl-1-Załącznik do deklaracji podatek leśny przedmioty podlegające opodatkowaniu

zdl-2- Załącznik do deklaracji na podatek leśny przedmioty zwolnione z opodatkowania

zdn-1 Załącznik do deklaracji podatek od nieruchomości obiekty podlegające opodatkowaniu

zdn-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości przedmioty zwolnione z opodatkowania

zdr-1 Załącznik do deklaracji podatek rolny grunty podlegające opodatkowaniu

zdr-2 Załącznik do deklaracji podatek rolny grunty zwolnione z opodatkowania

 

Informacje osoby fizyczne

 il-1-Informacja o lasach

in-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach-budowlanych

ir-1 Informacja o gruntach

zil-1-Załącznik do informacji o lasach przedmioty podlegające opodatkowaniu 

zil-2-Załącznik do informacji o lasach przedmioty zwolnione z opodatkowania

zil-3-Załącznik do informacji o lasach dane współwłaścicieli

zin-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane przedmiotu podlegających opodatkowaniu

zin-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

zin-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane współwłaścicieli

zir-1-Załącznik do informacji o gruntach podlegające opodatkowaniu

zir-2 Załącznik do informacji o gruntach zwolnione z opodatkowania

zir-3-Załącznik do informacji o gruntach dane o współwłaścicielach

------------------

 

1. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3. Deklaracja w sprawie podatku rolnego

4.  Informacja w sprawie podatku rolnego

5. Deklaracja w sprawie podatku leśnego

6. Informacja w sprawie podatku leśnego

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju:

 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest

     OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

2. Wniosek w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

3. Wniosek w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi gminnej

4. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Liniewo

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Liniewo

 

6. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

7. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DO-1 czysty druk

DO-1 przykład bez kompostowania

DO-1 przykład kompost

DO-2 czysty druk

 

 

 

 •  Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami:

 

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2. Wniosek o wycinkę drzew

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

4. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

5. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. Wniosek o Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

7, WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie

Formularz informacyjny

8.Zgłoszenie na usunięcie drzew

9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

10.  W N I O S E K o ustanowienie służebności przesyłu

11. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

12. WNIOSEK wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp i rewitalizacji

13. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

 

 • Zezwolenia alkoholowe:

 

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek_o wydanie zezwolenia_jednorazowego

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 

 1. WNIOSEK o wydanie warunków technicznych na założenie dodatkowego wodomierza

 2. WNIOSEK o wydanie (WARUNKÓW TECHNICZNYCH) o możliwości doprowadzenia wody i doprowadzenia ścieków 

 3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót

 4. WNIOSEK  o zawarcie umowy przyłączeniowej

 5. Zgłoszenie  gotowość do odbioru robót

 6.  UCHWAŁA Nr II/6/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 7. WNIOSEK  o wydanie opinii do projektu technicznego przyłączy wod-kan
 8. PROTOKÓŁ odbioru technicznego budowy sieci/przyłączy* wod-kan
 9. PROTOKÓŁ wymiany wodomierza
 10. Reklamacja

Metryka

sporządzono
2015-02-02 przez Bejger Wiera
udostępniono
2015-02-02 00:00 przez Zielińska Michalina
zmodyfikowano
2024-06-12 08:57 przez Zielińska Michalina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7758
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.